mailto:jiangsu@t-online.de      

 
  General survey
  Economic position
  Key Industries
  Foreign Trade
  Foreign Investment
  Investment in Overseas
   
   
   
 
 

 

 

 

Economic Position of Jiangsu Province in China (2012)

Area (million sqkm)

Population (million)

GDP (billion RMB)

China

9.6

1354.05

51932.2

Jiangsu

0.1

79.19

5405.8

proportion

1%

5.85%

10.4%

 

GDP by Origin in Jiangsu Province in 2012

 

China's Top Provinces in GDP Generation (2012)

 

Rank

Province

GDP (RMB billion)

Growth Rate

GDP per Capita (USD)

1

Guangdong

5700,0

10,2%

8570

2

Jiangsu

5405,8

10,1%

10873

3

Shandong

5001,32

9,8%

8201

4

Zhejiang

3460,6

9,6%

 10163

5

Henan

2981,0

10,1%

 4498

6

Hebei

2657,5

9%

5802

7

Liaoning

2480,0

9,5%

 8989

8

Sichuan

2384,9

12,6%

 4698

9

Hubei

2225,0

11,3%

 6125

10

Hunan

2215,4

11,3%

 5326