+49 (0) 211 - 383121/22 jiangsu@t-online.de
China Jiangsu Provincial Economic and Trade Office in Europe Kontakt

International trade: This stood at a record high of RMB 4.45 trillion (about USD 688.9 billion) in 2020. Four cities in Jiangsu province, Nanjing, Suzhou, Xuzhou, Lianyungang, run freight trains to Europe, including to Duisburg, Germany.

© Copyright 2021 | China Jiangsu Provincial Economic and Trade Office Düsseldorf | Impressum | Datenschutzerklärung